top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

De volgende Algemene voorwaarden zijn van toepassing bij alle bestellingen van artikelen via www.liefsuitzeeland.nl.
Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Liefs uit Zeeland is ingestemd.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
Liefs uit Zeeland behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
Door het gebruik van de internetsite van Liefs uit Zeeland en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

▸ Liefs uit Zeeland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
▸ Alle door Liefs uit Zeeland vermelde prijzen zijn vermeld in euro's, exclusief verzendkosten.

   Liefs uit Zeeland maakt gebruik van de kleine ondernemersregeling.
▸ Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij verkeerde opgave adres is risico bij klant.
▸ De levertijd bedraagt 3-5 werkdagen.
▸ De Klant is verplicht de artikelen bij levering nauwlettend te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten.
▸ Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Liefs uit Zeeland daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering op de hoogte te stellen.
▸ De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

▸ Het is verboden gebruik te maken van de afbeeldingen gepubliceerd op de website zonder schriftelijke toestemming van Liefs uit Zeeland.

Herroepingsrecht:
▸ De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
▸ Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
▸ Indien de consument een product heeft besteld dat naar de specificaties van de consument is vervaardigd (maatwerk), dan kan de consument geen beroep doen op zijn herroepingsrecht. Er is bijvoorbeeld sprake van maatwerk indien het product op maat vermaakt wordt of indien het product op aanwijzing van de consument gemaakt wordt.

▸ Het gekochte wordt met alle ontvangen bescheiden zoals verpakking, garantiebewijs, gebruiksaanwijzing binnen 7 werkdagen teruggestuurd en het gekochte is geheel en uitdrukkelijk ongebruikt, ongedragen, onbeschadigd en onaangepast. e.e.a. ter beoordeling van Liefs uit Zeeland
▸ Zorg er voor dat het pakket (eventueel) verzekerd wordt verstuurd en in ieder geval voldoende is gefrankeerd. De portokosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant. Wij kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies van de zending. Alleen producten die ongebruikt en in de originele verpakking zitten zullen aan u gecrediteerd (binnen uiterlijk 30 dagen) worden. Speciale aanbiedingen en op bestelling gemaakte artikelen vallen buiten bovengenoemde retourmogelijkheden.

Bestellingen worden verzonden per PostNL . Eventuele defecten dienen binnen 24 uur doorgeven te worden. Retourneren is op eigen risico. De verzendkosten binnen Nederland en bedragen voor brievenbuspost worden tijdens het bestellen weergegeven.

bottom of page